Kevät 2020

EtSi:n hallitus uusiutui hieman järjestäytymiskokouksessa 9.1.2020. Puheenjohtajana jatkaa Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana aloittaa Saija Miettinen ja sihteerinä Outi Pennanen. Lämpimät kiitokset koko yhdistyksen alkuvuodet sihteerinä toimineelle Seija Kujala-Przeliorzille ja aiemmin puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimineelle Markku Sopaselle. EtSin viestintää, erityisesti fb-sivuja, hoitavat Saija Miettinen ja Aino-Maria Savolainen. Yleisistä atk-asioista vastaa Esko Koistinen ja Vapepa-vastaava on Raimo Jäykkä. Nuorten edustajana hallituksessa on Katri Pakarinen. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano pyritään säilyttämään sellaisena, että siinä on järjestöjen, yhteisöjen, yritysten ja nuorten edustus mahdollisimman kattavana.

EtSi-Info, yhdistyksen liite paikallislehti Uutis-Jousessa, ilmestyy 23.4. Liitteen teemana on hyvinvointi.

EtSi:n hallituksen kokoukset pidetään koronavirustilanteen vuoksi etäkokouksina. Vuosikokousta siirretään suositusten mukaan ajankohtaan, jolloin ne voidaan pitää yhdistyslain edellyttäminä avoimina kokouksina.